HERDANZAS: PRIMEIROS PASOS

HERDANZAS: CERTIFICADOS DE FALECEMENTO, DE ÚLTIMAS VONTADES E DE SEGUROS DE VIDA Despois da morte dun ser querido, debemos realizar moitas xestións para as que necesitaremos  ter o certificado de falecemento, o certificado de actos de últimas vontades e o certificado de seguros. Cando unha persoa morre, deixa tras de si unha serie de cousas […]